Massters.nl (in oprichting)

Massters.nl is een coƶperatie waarin mensen met autisme hun krachten bundelen.

Uitgangspunt is om wonen, ontwikkelen en werken met elkaar te organiseren. Daarmee bouwen we samen aan een eigen plek in de maatschappij. Door te excelleren in ons talent creëren we ongekende mogelijkheden voor het bedrijfsleven en elkaar. 

  3 pijlers

Hieronder staan de 3 pijlers. Als we deze in balans onderhouden en uitbouwen is dat goed voor jou, voor de cooperatie en ook voor onze maatschappij. 

  Wonen

Een eigen thuis is de basis voor je ontwikkeling en  is de plek waar werk en/of opleiding even losgelaten kan worden. Daar zijn vrienden, vertrouwde mensen en heb je je eigen omgeving.

Dat is 1.

  Ontwikkelen

Jouw talent is de basis van je ontwikkeling, je eigen ik en je eigen inkomen. Hier richten we ons op om jouw toekomst te creeeren en jouw bijdrage in de maatschappij en onze cooperatie optimaal te krijgen.

Dat is 2

  Werken

Daarmee verdien je je eigen inkomen om je plek te bekostigen om te wonen, te ontwikkelen en is de ondersteuning om je heen geregeld. Zelf voorzien in je eigen leven, maar dan met elkaar in Massters.nl

Dat is 3.